Logo

Blog


4 เทคนิคเลือกร้านตัดสูท ที่ไหนดี…ที่เหมาะกับคุณ!

ชุดสูท หรือเสื้อสูท เป็นเสื้อผ้าที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย หรือผู้หญิงก็มักจะสวมใส่เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดี ดูภูมิฐาน อีกทั้งยังเป็นเสื้อผ้าที่ถูกกาลเทศะ ซึ่งเป็นการให้เกียรติสถานที่อีกด้วย การสวมชุดสูทของท่านชายเปรียบเสมือนอาวุธประจำกายที่สำคัญที่ทำให้คุณดูดี มีเสน่ห์ และดึงดูดใจ แต่ในประเทศไทย อากาศร้อน อบอ้าว การใส่ชุดสูทจึงไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร แต่ทว่าขั้นตอนในการตัด สามารถเลือกเนื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทยได้ วันนี้เราจะพาไปดู 4 เทคนิคการเลือก ร้านตัดสูท สำหรับโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านตัดสูทแต่งงาน สูทเจ้าบ่าว สูททำงาน หรือสูทลำลอง จะมีเทคนิคอะไรบ้าง ไปดูกันเลย! 4 ทริคเลือกร้านตัดสูท ที่ไหนดี? ในกรุงเทพฯ ปี 2022 ชุดสูท หรือเสื้อสูทที่ดี ควรมีความเหมาะสมกับโอกาสที่สวมใส่ สภาพอากาศ และที่สำคัญคือ ต้องเหมาะสมกับตัวผู้ใส่เองเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดี มีสง่าราศีมากขึ้น ปัจจุบันตามท้องตลาดมีสูท ราคาถูกแบบ Ready to wear ออกมาขายมากมาย สามารถใส่ได้ แต่คุณภาพการตัดเย็บอาจจะได้ไม่ดีเท่าที่ควร และ อาจจะไม่พอดีกับขนาดตัวของแต่ละบุคคล รวมทั้งบางเนื้อผ้าไม่สามารถถ่ายเทอากาศได้ ในขณะเดียวกันถ้าคุณเลือกร้านตัดสูทดี ๆ… Read more »

เหตุผล 4 ประการที่ผู้ชายทุกคนควรมีชุดสูทสั่งตัดคุณภาพสูง

ชุดสูทเป็นเสื้อผ้าผู้ชายประเภทหนึงที่เมื่อสวมใส่แล้วไม่เพียงแต่ทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพ แต่ยังทำให้คุณได้ลุคที่ดูดีที่สุดอีกด้วย เนื่องจากชุดสูททำให้คนใส่ดูเรียบหรูมีสไตล์และดูมีแฟชั่นทันสมัย ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วคุณอาจยังสงสัยว่าทำไมคุณถึงอยากใส่สูท ทั้งราคาแพงและรักษายากไม่ใช่เหรอ? คำตอบคือแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น สูทก็ยังเป็นชุดที่มีประโยชน์ในตู้เสื้อผ้าของคุณสำหรับทุกโอกาสพิเศษ

ความแตกต่างระหว่าง “ทักซิโด้” และ “สูท”

สำหรับคุณผู้ชายที่มีกำหนดการที่จะต้องออกงานทางการในเดือนนี้และต้องเตรียมชุดให้เหมาะสมกับงานและสถานที่แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเลือก “สูท” หรือ “ทักซิโด้” ดีพร้อมกับสงสัยเบา ๆ ว่าแล้วสองชุดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร? บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณค่ะ

4 การนำเสื้อสูทมามิกซ์แอนด์แมทช์เป็นชุดสำหรับวันทำงานและวันสบาย

วันนี้ “ชุดสูท” ไม่ใช่ชุดสำหรับงำนเลี้ยงหรูหรำหรืองำนที่เป็นทำงกำรเท่ำนั้นนะ เพรำะแฟชั่นเสื้อผ้ำสำหรับผู้ชำยเริ่มมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ประกอบกับผู้ชำยส่วนใหญ่สนใจเรื่องกำรดูแลตัวเองและกำรแต่งกำยให้ดูดีมำกขึ้นJhasper Fashion Facebook Page Jhasper Fashion Instagram Page Lineid Jhasper Fashion Twitter Page Jhasper Fashion Pintrest Page Jhasper Fashion Tripadvisor Page

Top